Yazı Çağrısı

Yazı Teslimi için Son Tarih

31 Ekim 2018

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi konusunu ele alan araştırmaları yayımlayan hakemli, akademik bir dergidir. Derginin amacı uluslararası, disipliner ve disiplinlerarası özgün, bilimsel çalışmalar için mecra olmak, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi konusunda nitelikli tartışmalar üretmek, bu alanlara yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan, teknik yetkinliğin yanı sıra, Müslüman toplumlardaki ve topluluklardaki din eğitimi ilgili tartışmalara özgün katkılar sağlamaları beklenmektedir. Böylelikle bu alanlarda çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communitieste “din eğitimi” odaklı araştırmalar yayımlanmaktadır. Özellikle (i) Maneviyat eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi, (ii) Dinî kimliğin oluşumunda ve aktarımında eğitim kurumlarının yeri ve işlevi, (iii) Çeşitli inanç gruplarında, kamusal hayatta, çokkültürlü ortamlarda İslam din eğitimi, (iv) Özel ya da kamuya ait eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim uygulamaları, (v) İslam din eğitimine yönelik modern ve geleneksel modeller, yönelimler ve yöntemler, (vi) Okul dışı topluluklarda ve ortamlarda İslam din eğitimi, (vii) Eğitimde İslam’la ilgili manevi, kültürel ve toplumsal konular, (viii) İslam din eğitimi yapılan eğitim kurumlarında, okul kimliği, okula kabul, okul liderliği, okul kültürü ve iklimi, okul aile birliklerinin etkisi, öğretmen ve idareci kimliği; eğitim programları, (ix) İmam Hatip okullarını ilgilendiren tüm konular, (x) Müslüman toplumlarda ve topluluklarda İslam din eğitimi politikaları kapsamında yazılara yer verilmektedir.

Dergide Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi konusunu kuramsal açıdan ele alan ve konuya pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, kitap değerlendirmeleri, ulusal ve uluslararası karşılaştırmalı metinler yayımlanmaktadır. Dergi, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açıktır.

Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Dergide yayımlanmak üzere yazı göndermeyi düşünen araştırmacıların ve akademisyenlerin yazılarını en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

Sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için editor@talimdergisi.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir