Yayın Kurulu

Cihad Demirli (İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul)
Muhammed Veysel Bilici (Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli)
Murat Şentürk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Mustafa Otrar (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Ömer Faruk Ocakoğlu (Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli)