Yayın Kurulu

Cihad Demirli (İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul)
Muhammed Veysel Bilici (Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli)
Murat Şentürk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)
Mustafa Otrar (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Ömer Faruk Ocakoğlu (Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli)
Ömer Akgül (Üsküdar Üniversitesi, İstanbul)