OnlineFirst

OnlineFirst Nedir?

OnlineFirst, Talim’in basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır. OnlineFirst olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır.

Makale, ilgili sayıda yayımlandığında OnlineFirst sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır.

Yayıma kabul edilmiş bir çalışmanın tashih, redaksiyon ve proofreading aşamalarından sonra tasarımı yapılmakta, yazarın/yazarların çalışmanın son okumasını bitirmesinin ardından çalışma OnlineFirst olarak yayımlanmaktadır. Yayım kabulü alan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde OnlineFirst olarak yayımlanmaktadır.

OnlineFirst Olarak Yayımlanan Makalelere Atıf Yapmak

OnlineFirst olarak yayınlanan bir çalışmanın APA’ya uygun gösterimi aşağıdaki örnekte yer almaktadır.

Pinar, A. (2017). Türkiye’de din eğitimi ve öğretimi. Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities. Advance online publication. doi: 10.12738/talim.2017.1.148

OnlineFirst Makalelerde Değişiklik Yapmak

OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler normal şartlarda basılan hâli ile aynıdır. Sadece cilt, sayı ve sayfa numarası atanır. Dolayısıyla OnlineFirst olarak yayımlandıktan sonra bir makalede değişiklik yapılmamalıdır. Sadece basılan nüsha ile OnlineFirst arasında bir farklılığın olması veya erratum uygulamasını gerektirecek belirgin bir hatanın olması durumunda OnlineFirst makalelerde değişiklik yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir