Nitelikli Bir Hafızlık Eğitimi İçin Öneriler

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/talim.2018.2.0008

Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin bir kısmı ya da tamamının ezberlenmesini amaçlayan hafızlık eğitimi, Hz. Peygamber zamanından günümüze devam edegelen bir pratiktir. Türkiye’de resmî olarak Diyanet İşleri Başkanlığı uhdesinde verilen bu eğitim, özel gayretler ya da sivil toplum aracılığıyla da sunulabilmektedir. Genellikle yatılı Kur’an kurslarında verilen söz konusu eğitimin niteliğini farklı bağımsız değişkenler etkilemektedir. Bu makalede, hafızlık eğitim sürecinin nitelikli bir şekilde devam ettirilmesi adına öğrenci, öğretici ve kurs ortamı üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda söz konusu süreci etkileyen yaş, cinsiyet, aile ikameti, aile gelir düzeyi, gerekçe ve tutum, yöntem, hazır olma ve farkındalık, hayata yansıma, sosyal yaşantılardan yoksun olma düşüncesi, arkadaş, aile, kurs hocası ile iletişim, kurs ortamı, bireyin psiko-sosyal durumu ve alınan eğitimin kalıcılığı değişkenleri, literatürde yer alan farklı çalışmalar üzerinden incelenerek nitelikli bir hafızlık eğitiminin temini için bazı önerilerde bulunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler, yüksek düzeyde kararlılık, gayret ve motivasyon isteyen hafızlık eğitiminde niteliğin arttırılması için, bu eğitimi alan bireylerin psikososyal durumları ve motivasyon düzeylerinin dikkate alınmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din eğitimi, Hafızlık eğitimi, Hafız, Hafızlık, Kur’an-ı Kerim