Din Eğitimi Bağlamında Kademeli Eğitim Sistemi ve İmam Hatip Ortaokulları

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/talim.2017.1.0001

Yıl: 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Öz

Din eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, laiklik ilkesinin gereği tehlike olarak görülmüş ve hemen hemen her hükûmet döneminde farklı uygulamalara tabi tutulmuştur. Din eğitimi denince akla ilk olarak İmam Hatip Okulları gelmektedir. Kurulduğu günden bu yana toplum tarafından yoğun ilgi gören İmam Hatip Okulları, uygulamaların hedef tahtası olmuştur. Tarihsel süreçte farklı uygulamalara tabi tutulan İmam Hatip Okulları bugün ortaokul ve lise kısmı olarak faaliyet göstermektedir ve öğrenci sayısı bakımından tüm zamanların en fazla öğrenci sayısına sahiptir. 14 yıl aradan sonra tekrar faaliyete geçen İmam Hatip’lerin ortaokul kısmında öğrenim gören öğrenci velilerinin söz konusu okulları tercih nedenlerinin ne olduğu ve beklenti düzeyini tespit etmeye çalışılmış olan bu makalede, sahadan elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Bir saha araştırması olan çalışma Konya ili merkezinde bulunan üç ayrı ilçeden sosyoekonomik düzeyi düşük ve yüksek olarak belirlenen ve toplamda altı İmam Hatip Okulu 7. sınıf 285 öğrenci velisine uygulanmıştır. Bu anlamda bu makale, 2012’den bu yana uygulamaya geçen 4+4+4 zorunlu kademeli eğitim sisteminde, İmam Hatip Ortaokulu olarak ilk mezunlarını verdiği bu dönemde velilerin söz konusu okullardan beklentilerinin ne derece karşılandığını açıklamaya çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Din eğitimi, İmam Hatip, Ortaokul, Veli, Öğrenci