Basra Körfezi Ülkelerinde Modern Devlet ve Din Eğitimi

Yazar/lar:

DOI: 10.12738/talim.2018.2.0005

Yıl: 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Öz

Bu makale, Basra Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerinde modern devletin inşası sürecinde din eğitiminin değişimini ele almaktadır. Bu bölgede modern devlet öncesi dönemde din eğitimi özel şahıslar tarafından tamamen özerk bir şekilde yürütülmüştür. Ancak din eğitimi, toplumun her kesimine ulaştırılamamış ve oldukça temel seviyede kalmıştır. Modern devletin inşası ile din eğitimin devlet eliyle yürütülmeye başlaması ise kuşkusuz tarihî özerkliğinin sonunu getirmiştir. Buna karşın modern devlet, din eğitimini toplumun her kesimine ulaştırabilmiş ve sınırları içinde uzmanlık seviyesinde sunulmasının imkânlarını da yaratabilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Din eğitimi, Modern devlet, Din Adamları (Ulema), Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri