Amaç ve Kapsam

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.

Bu kapsamda özellikle şu konulara öncelik tanınmaktadır:

  • Maneviyat eğitimi, ahlak eğitimi, değerler eğitimi ve karakter eğitimi
  • Dinî kimliğin oluşumunda ve aktarımında eğitim kurumlarının yeri ve işlevi
  • Çeşitli inanç gruplarında, kamusal hayatta, çokkültürlü ortamlarda İslam din eğitimi
  • Özel ya da kamuya ait eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim uygulamaları
  • İslam din eğitimine yönelik modern ve geleneksel modeller, yönelimler ve yöntemler
  • Okul dışı topluluklarda ve ortamlarda İslam din eğitimi
  • Eğitimde İslam’la ilgili manevi, kültürel ve toplumsal konular
  • İslam din eğitimi yapılan eğitim kurumlarında, okul kimliği, okula kabul, okul liderliği, okul kültürü ve iklimi, okul aile birliklerinin etkisi, öğretmen ve idareci kimliği; eğitim programları
  • İmam Hatip okullarını ilgilendiren tüm konular
  • Müslüman toplumlarda ve topluluklarda İslam din eğitimi politikaları

Talim’de nitelikli, özgün, kuramsal ve uygulamalı araştırmaların yanı sıra, değerlendirmeler de yayımlanmaktadır.

Talim, farklı uzmanlık alanları çerçevesinde hazırlanacak çalışmalara açık olmakla birlikte İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji ve psikoloji alanlarından güç alan bakış açılarıyla/boyutlarıyla ele alan çalışmaları öncelemektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir