Journal Cover
Başvur
Başvurunuzu yapmadan önce lütfen Yazarlara Notlar ve Online Başvuru Yönergesi sayfalarını detaylıca inceleyiniz.

TALİM: JOURNAL OF EDUCATION IN MUSLIM SOCIETIES AND COMMUNITIES

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yayımlanmaktadır

 

ISSN: 2587-1927 | eISSN: 2630-5887 | Son Cilt: 1 | Son Sayı: 1 | Periyot: 2 Sayı/Yıl

 

Talim: Journal of Education in Muslim Societies and Communities, akademik ve hakemli bir dergidir.

Talim’de, Müslüman toplumlarda ve topluluklarda din eğitimi odaklı ve bu konuyu disipliner veya disiplinlerarası açıdan ele alan kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede Talim’de; (i) İslam din eğitimini; eğitim, pedagoji, felsefe, teoloji, etik, hukuk, sosyoloji, psikoloji, ekonomi, kültür, sanat, antropoloji ve siyaset bilimi bağlamında ele alan; (ii) özgün kuramsal ve kavramsal açılımlarla genişleten; (iii) farklı/yeni araştırma yöntemleriyle inceleyen; (iv) farklı ülkeler bağlamında karşılaştırmalı bir şekilde sunan yazılara yer verilmektedir.